Wybierz język / Select language
Regulamin

I. Informacje ogólne 

 1. Właścicielem sklepu, Sprzedawcą jest: 1240.design sp. z o.o. , al. Wyścigowa 14A/204, 02-681 Warszawa, e-mail: contact@1240.design, tel: 723 284 777. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000937609, NIP: 5213948702, REGON: 520643860, BDO: 000581984, kapitał zakładowy: 5 000 PLN.
 2. Zdjęcia i prezentacje oferowanych towarów są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji konkretnie ukazanych na nich towarów.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów zawieranych z poszczególnymi Klientami, określającym zasady korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień.
 4. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dostęp do Regulaminu każdy z Klientów może uzyskać w dowolnym czasie, poprzez kliknięcie odnośnika „Regulamin”, umieszczonego na stronie Sklepu.
 6. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W celu akceptacji Regulaminu i złożenia zamówienia konieczne jest zaznaczenie opcji: „Akceptuję Regulamin”.

II. Podstawowe pojęcia

Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresami internetowymi 1240.design oraz amaco.pl, za pośrednictwem których Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

II.a – Obowiązki informacyjne wobec klienta

 1. W przypadku obniżenia ceny produktu:
 • Sprzedawca informuje również o najniższej cenie tego produktu, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki;
 • jeżeli produkt jest oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie, Sprzedawca uwidacznia również najniższą cenę tego produktu, która obowiązywała od momentu zaoferowania go do sprzedaży.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www: 1240.design oraz mailowo na adres contact@1240.design, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
 4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 5. Akceptowane przez sklep sposoby płatności to: przelew bankowy, płatności elektroniczne lub płatność kartą płatniczą:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 6. W sklepie 1240.design można nabyć bony podarunkowe, które zastępują wymienione w pkt. 5 formy płatnicze. Bon podarunkowy ma formę kodu zniżkowego generowanego indywidualnie zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem. Bony nie podlegają wymianie na gotówkę.
 7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT lub faktura VAT.
 9. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
    - e-mail - contact@1240.design
    - telefon: 723 284 777
    - adres korespondencyjny: 1240.design sp. z o.o., al. Wyścigowa 14A/U1, 02-681 Warszawa
 10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 11. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w pkt. 9 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

 

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem:
    - przesyłki krajowe - Inpost (Paczkomaty24) oraz firmy kurierskie (DPD, DHL, UPS lub GLS).
    - przesyłki zagraniczne - firmy kurierskie (DPD, DHL, UPS lub GLS), tylko kraje Unii Europejskiej.
 2. Cennik kosztów wysyłki znajduję się na stronie Koszty dostawy.
 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 4. Stany magazynowe w sklepie internetowym są aktualizowane przynajmniej raz dziennie w dni robocze, jednak może się zdarzyć, że zamówionego towaru nie będzie w naszym magazynie. W takim przypadku poinformujemy Państwa o możliwym terminie realizacji zamówienia.
 5. Jeżeli towar znajduje się w magazynie, a w jego opisie na stronie sklepu nie zaznaczono inaczej to jego wysyłka następuje w ciągu 1 do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (nie dotyczy produktów dostępnych w opcji "Pre-order", w takim przypadku obowiązuje czas realizacji podany w karcie produktu).
 6. Czas oczekiwania na przesyłkę towarów znajdujących się w magazynie wysłaną w granicach Polski wynosi:
    - Inpost (Paczkomaty 24): ok. 2-3 dni
    - firma kurierska: 2 dni
 7. Przesyłki wysłane za granicę są dostarczane zwykle w terminie do kilku dni.
 8. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski).

V. Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
    - przelewem na rachunek bankowy PL84 1140 2004 0000 3002 8343 7798
    - za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (karty płatnicze, szybki przelew elektroniczny, płatności online),
 2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A.

VI. Reklamacja

 1. 1240.design sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 §1-556 § 3 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować w szczególności na adres poczty elektronicznej: contact@1240.design lub też pisemnie na adres: 1240.design sp. z o.o., al. Wyścigowa 14A/U1, 02-681 Warszawa. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. 
 3. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne, jeżeli sprzedawca zataił podstępnie wadę.
 4. Sklep internetowy 1240.design ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 5. Sklep internetowy 1240.design nie jest producentem Towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio do Sprzedawcy, które zostaną przekazane do Producenta. 
 6. W przypadku pomyłki będącej winą Sklepu, Sprzedający zwróci środki na konto Klienta lub wymieni towar. Klient zobowiązany jest w terminie 14 dni do zwrotu takiego towaru chyba, że strony pisemnie postanowią inaczej.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem terminu przydatności do użycia wskazanym na opakowaniu bezpośrednim Towaru.
 8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres: 1240.design sp. z o.o., al. Wyścigowa 14A/U1, 02-681 Warszawa. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Towaru do Sprzedawcy można uzyskać kontaktując się mailowo lub telefonicznie. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady lub rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Towaru w miejscu, w którym Towar się znajduje.  

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: 1240.design sp. z o.o., al. Wyścigowa 14A/U1, 02-681 Warszawa lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@1240.design
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed pod adres wskazany w pkt. 3. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy.
 5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru do Konsumenta przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który dla Sprzedawcy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

VIII. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą – 1240.design sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu: 1240.design oraz amaco.pl.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
 5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Regulamin obowiązuje od dnia 22 grudnia 2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl